Ημερίδα - Ευφυής Γεωργία

Ημερίδα - Ευφυής Γεωργία


Ημερίδα ΕΥΦΥΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑ 

Ένα μοναδικό πιλοτικό πρόγραμμα καλλιέργειας,
που εφαρμόζεται στους ελαιώνες της ομάδας παραγωγών
της YANNI’S OLIVE GROVE στην Χαλκιδική


Η GAIA Επιχειρείν σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και ειδικά με το Κέντρο Ελιάς Κρίνος του Κολεγίου Περρωτής, προσφέρει ένα μοναδικό στην Ελλάδα πιλοτικό καλλιεργητικό πρόγραμμα ελαιώνων, που αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας στην ομάδα παραγωγών ελιάς ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ( YANNI’S OLIVE GROVE ) στην περιοχή Νέας Ποτίδαιας Χαλκιδικής.

Το πρόγραμμα είναι τριετές και οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας συνίστανται σε 4 διακριτές υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν συνδυαστικά ή και μόνες τους σε ένα ή περισσότερα από τα αγροτεμάχια της ομάδας παραγωγών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

  • GAIA Agronomy - Συμβουλευτική καλλιεργητικών πρακτικών.
  • GAIA Irrigation - Άρδευση ακριβείας.
  • GAIA Shield - Γεωργικές προειδοποιήσεις.
  • GAIA ICM - Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας.

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του κόστους παραγωγής με την  εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση λιπάσματος, η βελτίωση παραγωγής, την μείωση του κόστους άρδευσης καθώς την και ελάττωση των εξόδων μετακινήσεων (εξαιτίας της αυτοματοποίησης).

Επίσης με άξονα την αξιοποίηση των μοντέλων πρόγνωσης κινδύνων υπάρχει διαρκής αξιολόγηση των κινδύνων προσβολής αλλά και εξάπλωσης των ασθενειών και εχθρών των ελαιοδέντρων

Σκοπός είναι η δημιουργία τελικών προϊόντων ελιάς ανώτατης ποιότητας με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον. 

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016
Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός»
 
H Είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη
Πληροφορίες 2310 291204
 
 
Πρόσκληση Πρόγραμμα Ημερίδας

Με την αιγίδα