Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο “Γωνιά εκθετών”στο περίπτερο 10, θα δημιουργηθεί ένα “ευρετήριο” εκθέτων. Τα προϊόντα θα παρουσιάζονται ανά κατηγορία – κλάδο και σε κάθε προϊόν θα υπάρχει η σήμανση του σημείου που είναι το περίπτερο-stand του εκθέτη.

Ο στόχος της Γωνιάς είναι να μπορεί ο επισκέπτης να βρει όλους τους παραγωγούς σε ένα σημείο και να επιλέξει τα περίπτερα που θα επισκεφτεί.


Χώρος Διεξαγωγής: Περίπτερο 10