Οι εκθέτες – παραγωγοί έχουν δημιουργήσει μία σειρά θησαυρών της ελληνικής γης που περιλαμβάνει – αναδεικνύει όλες τις διεθνείς τάσεις στον παγκόσμιο χάρτη της γαστρονομίας.

Το κάθε προϊόν είναι μοναδικό. Είναι το «όχημα» - η έκφραση μίας τάσης. Η δική μας υποχρέωση είναι να το αναδείξουμε – επικοινωνήσουμε στους επισκέπτες της Detrop Boutique 2020 μέσω των ειδικών σημάνσεων στο stand του κάθε παραγωγού.

  • Healthy & Free from / Ειδικής διατροφής
  • Natural product / Φυσικό προϊόν
  • Ethnic / Τοπικό – παραδοσιακό προϊόν
  • Bio / Βιολογικής καλλιέργειας / παραγωγής
  • Καλές πρακτικές παραγωγής
  • Innovating / Καινοτόμο (πρωτότυποι συνδυασμοί, νέες χρήσεις, superfoods)